1. Nhân viên kinh doanh: 2 người.

+ Yêu cầu:

-  Tối thiểu hai năm kinh nghiệm.

-  Chủ động, năng động, trung thực.

+ Mức lương :

-  Từ 8 triệu đến 10 triệu.

-  Hoa hồng trên doanh số.

2. Nhân viên phục vụ : 10 người.

+ Yêu cầu: tuổi từ 18-30.

-  Đảm bảo sức khỏe.

-  Vui vẻ, nhiệt tình.

-  Có tinh thần trách nhiệm cao.

+ Mức lương: từ 4 triệu đến 6 triệu.