Tầm nhìn

Đến năm 2022 là một trong 10 công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ ẩm thực dựa trên chuẩn mực đạo đức kinh doanh chính trực - bền vững được người tiêu dùng yêu thích và tin dùng.